معاونت

 

حکمت ویسی

پست سازمانی : مسئول درآمد

تحصیلات : کارشناسی ارشد جغرافیا - برنامه ریزی شهری

رشته تحصیلی لیسانس : جهانگردی

 

 

امور مالی

 

 حسین الغوثی

مسئول امور مالی

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت

 

دفتر شهردار


فرامرز طاهری

تحصیلات : فوق دیپلم

رشته تحصیلی : حسابداری

 

 

شهرسازی

 

یحیی محسن سلطانی

متولد :1360

تحصیلات :کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ساختمانی و صدور پروانه

 

مهندس اسماعیل دراسرایی

تحصیلات : دارای مدرک کارشناسی

رشته :  مهندسی عمران

 

 

عمران

 

علی ازوجی

تحصیلات : کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

پست : مسئول واحد عمران

امور اداری و کارگزینی

 

مجید پورمجید                                                                  

مسئول امور اداری و کارگزینی

رشته تحصیلی : مدیریت

 

انبار

 

محسن داودی

تحصیلات : فوق دیپلم

رشته تحصیلی : حسابداری

 

بایگانی

 

فریبرز سلیمانپور

تحصیلات : فوق دیپلم حسابداری

پست سازمانی : مسئول واحد بایگانی

 

 

انفورماتیک

 

مهندس محمد دلفان آذری

تحصیلات :  فوق لیسانس

رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر ( نرم افزار ) - کارشناس ارشد مدیریت -  دارای مدرک بین المللی مهندسی شبکه درزمینه  Switching و Routing سیسکو ( CISCO ) - مدیریت سیستم

 

 

حقوقی

 

شعبان سنایی

تحصیلات : لیسانس

رشته تحصیلی : حقوق

 

اصناف

 

حمید آهنگریان

تحصیلات : فوق دیپلم

رشته تحصیلی : حسابداری

حراست

 

تورج ویسی

دارای مدرک کارشناسی

رشته تحصیلی : حسابداری

 

خدمات شهری


شهرام رستمی

تحصیلات:  دیپلم

کارپردازی

 

بهروز باقریان

تحصیلات : لیسانس حسابداری

رشته تحصیلی : حسابداری

 سال تولد : 1356

 

تاکسی رانی


مهران بهنامی

تحصیلات : دیپلم

 

کمیسیون ماده صد

 

سید داریوش نور اشرف الدین

تحصیلات : لیسانس عمران

پست سازمانی : دبیر کمیسیون ماده صد 

امور بانوان

 

حوا نظری سلطانی

مسئول امور بانوان

تحصیلات : لیسانس حسابداری ، فوق لیسانس علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی

 

فضای سبز

 

مهندس علیرضا فریار

تحصیلات : مهندسی فضای سبز

پست : مسئول فضای سبز 

 

درآمد


حکمت ویسی

پست سازمانی : مسئول درآمد

تحصیلات :  کارشناسی ارشد جغرافیا - برنامه ریزی شهری

رشته تحصیلی لیسانس : جهانگردی

نقلیه

 

روانبخش علیخانی

تحصیلات : دیپلم مکانیک

پست سازمانی : مسئول نقلیه 

 

نوسازی و ممیزی

 

امیرعلی کاویانی

تحصیلات : فوق دیپلم 

رشته تحصیلی : حسابداری

 

 

آتش نشانی

 

مهران زینتی

تحصیلات : دیپلم

پست سازمانی : مسئول واحد آتش نشانی

 

معرفی شهردار

 

 

نجم الدین پورعلی

 

شهردار کلاردشت