پیوند ها


عملیات آسفالت محله ولبال

عملیات آسفالت محله ولبال

بازدیدازپروژه آسفالت محله ولبال باحضور شعبان سنایی و نایب رییس شورای شهرومسئولین شهرداری در کوچه...

بازدید سرپرست شهرداری از سطح شهر

بازدید سرپرست شهرداری از سطح شهر

بازدیدمیدانی اعضای شورای اسلامی شهرکلاردشت بهمراه شعبان سنایی سرپرست شهرداری ازورودی شهرازسمت...

مراسم تحلیف شورای دوره پنجم

مراسم تحلیف شورای دوره پنجم

    اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر کلاردشت، با حضور در فرمانداری این شهرستان و شرکت در...

ازناوگان تاکسی شهری تقدیر شد

ازناوگان تاکسی شهری تقدیر شد

طی مراسمی با حضور مهندس تونی شهردار ،مهندس بهروز نمدسو رییس شورای اسلامی شهر ،وحید مسلمی رییس...

نشست صمیمی مهندس تونی شهردار با پرسنل شهرداری

نشست صمیمی مهندس تونی شهردار با پرسنل شهرداری

  این جلسه درسالن کنفرانس شهرداری با حضور مهندس تونی شهردار و بهروز نمدسو رییس شورای اسلامی شهر و...

  • عملیات آسفالت محله ولبال سه شنبه, 28 شهریور 1396 09:10
  • عملیات بازگشایی محور۲۴متری لاهوبسمت گرک پس سه شنبه, 28 شهریور 1396 09:01
  • بازدید سرپرست شهرداری از سطح شهر سه شنبه, 14 شهریور 1396 05:00
  • مراسم تحلیف شورای دوره پنجم سه شنبه, 14 شهریور 1396 04:49
  • ازناوگان تاکسی شهری تقدیر شد پنج شنبه, 09 دی 1395 18:13
  • نشست صمیمی مهندس تونی شهردار با پرسنل شهرداری جمعه, 28 آبان 1395 20:18

آخرین اخبار