حکمت ویسی سرپرست شهرداری کلاردشت

 

معرفی شهردار

 

 

حکمت ویسی

سرپرست شهرداری کلاردشت