عملکرد واحد مالی-۱۳۹۳/۱۱/۶

عملکرد واحد مالی
 

-          بودجه سال 92 ،  50/000/000/000 ریال

-          وصولی قطعی درآمد تا پایان سال 92،  65/000/000/000 ریال

-          هزینه قطعی تا پایان سال 92 ،85/500/000/000 ریال

-          متمم سال 92 ،86/143/000/000

سال 93 در هفت ماه اول سال

-          بودجه سال 93  به مبلغ 66/500/000/000 ریال

-          درآمد تا پایان مهرماه 35/769/000/000 ریال

-          هزینه تا پایان مهر 47/000/000/000  ریال

عملکرد واحد عمران و فنی و شهرسازی-۱۳۹۳/۱۱/۴

عملکرد واحد عمران و فنی و شهرسازی
 

الف : طرح بهبود عبور و مرور شهری

-          احداث و تکمیل و بهره برداری دیوار حائل حد فاصل بر رودخانه اصلی  نرسیده به پل اصلی مسجد رودبارک به ارزش ریالی مبلغ 2/000/000/000  ریال

-          احداث و تکمیل و بهره برداری دیوار حائل بر رودخانه اصلی نرسیده به پل خانه بهداشت رودبارک به ارزش ریالی مبلغ 2/000/000/000  ریال

-          احداث و تکمیل و بهره برداری دیوار حائل ورودی مجل به ارزش ریالی مبلغ 1/500/000/000ریال

-          احداث و تکمیل و بهره برداری دیوار حائل در دو نقطه حد فاصل مسیر مزار به سمت مسجد لاهو به ارزش ریالی مبلغ 2/000/000/000

-          احداث و تکمیل و بهره برداری دیوار حائل بلوار شهید محمد دلفان آذری به مبلغ 1/000/000/000 ریال

-          احداث بلوار خیابان شهید محمد دلفان آذری به ارزش ریالی 1/600/000/000 ریال

-          احداث و تکمیل و بهره برداری کانال در سطح شهر به ارزش ریالی 2/000/000/000 ریال

-          اجرای پل و کانال بتنی در سطح شهر به ارزش ریالی 1/000/000/000 ریال

-          احداث پروژه زیر سازی و پیاده رو سازی روبروی نهالستان به ارزش ریالی 500/000/000 ریال

-          احداث دیوار حائل اجرایی بر ملک آقایی به ارزش ریالی 500/000/000 ریال

-          تکمیل و بهره برداری ساختمان فرمانداری مستقر در شهرداری به ارزش ریالی 1/000/000/000 ریال

-          پروژه آسفالت حد فاصل ابتدای آموزش و پرورش تا ولبال و از ولبال تا آموزش و پرورش و آسفالت حد فاصل ورودی سردار جنگل تا آهن فروشی عسگریان در یک لاین و از گرمابه شهرداری تا مصالح ساختمانی بینش عسگریان و همچنین آسفالت محورهای ایستگاه سلطانی از خیابان ورزش تا مبل الغدیر و ابتدای خیابان شهید سپهر تا حد فاصل خیابان شهید طاولی نژاد و خیابان مدرس تا ابتدای موسسه شکوه و ابتدای خیابان شهید محمد دلفان آذری به ارزش ریالی 20/000/000/000 ریال

 

ب : طرح بهبود محیط شهری

-          پروژه احداث فضای سبز بلوار ابتدای ورودی شهر جنب پمپ بنزین به طول تقریبی 500 متر

-          پروژه محوطه سازی و ایجاد فضای سبز با نصب لوازم پیشرفته ورزشی جنب نهالستان

-          پروژه خط کشی معابر و تامین روشنایی طرح چراغ سه رنگ در بلوار سطح شهر

-          پروژه دیوار نویسی در معابر شهری و نصب تابلوی اعلانات جهت جلوگیری از هنجارهای تبلیغاتی در سطح شهر

ج : طرح توسعه شهری

-          پیگیری و برگزاری مناقصه و انتخاب مشاور ذیصلاح بمنظور انجام طرح تفصیلی شهر کلاردشت به ارزش ریالی 2/838/988/430 ریال

-          پیگیری مشکلات طرح جامع حریم منطقه کلاردشت

-          پیگیری و ارائه طرح جهت جهت تصویب شهرستان ویژه گردشگری

-          پیگیری و واگذاری CNG  به پیمانکار در راستای اجرایی شدن پروژه

-          پیگیری از طریق سازمان های ذیربط و علی الخصوص اداره کل منابع طبیعی و اداره کل راه و شهرسازی قطعه زمین ورودی شهر مربوط به دخانیات و قطعه زمین جنب مجتمع آبی مربوط به آزاد راه تهران شمال

 

عملکرد واحد درآمد-۱۳۹۳/۱۱/۴

عملکرد واحد درآمد

-          کل مبلغ چک های اخذ شده در کمیسیون ماده 77 بابت عوارض ساختمانی و کسبی بمبلغ 8/528/113/150 ریال

-          تعداد پرونده های ساختمانی که در کمیسیون ماده 77 عوارض آنها تقسیط گردیده 41 پرونده می باشد

-          کل مبلغ وصولی از طریق کمیسیون ماده صد شهرداری 5/697/920/580 ریال

-          کل درآمد شهرداری بمبلغ 42/169/122/859 ریال تا تاریخ 26 آبان ماه 93

-          درآمد شهرداری در سال 92 تا پایان آبان ماه 40/907/865/608 ریال بوده است.

 

عملکرد واحد ساختمانی-۱۳۹۳/۱۱/۴

 

58 فقره

تعداد پروانه های صادره

32 فقره

تعداد پروانه های تمدیدی و اصلاحی

24 فقره

تعداد پروانه های پایانکار و عدم خلاف

--

تشکیل پرونده های ساختمانی

--

گواهی ماده صد

220 فقره

پاسخ به استعلام

 

عملکرد واحد خدمات شهری-۱۳۹۳/۱۱/۴

عملکرد واحد خدمات شهری
 

-          جمع آوری زباله در محلات سطح شهر به صورت روزانه

-          جمع آوری نخاله و سرشاخه در سطح شهر

-          معدوم نمودن سگهای ولگرد با همکاری اداره محیط زیست و شبکه بهداشت شهرستان

-          لایروبی انهار و جوی های سطح شهر و آهک پاشی

-          نصب مخازن فلزی زباله و سطل های توری درب دار

-          شستشوی خیابان های اصلی بصورت هفتگی

-          نمک پاشی در سطح کوچه ها و خیابان های سطح شهر در فصل سرما و یخبندان

-          رنگ آمیزی بلوار و نصب هشدارهای ترافیکی

-          پاکسازی ورودی شهر از ابتدای کردیچال تا درب مترو و پاکسازی خیابان بسمت عباس آباد

-          پاکسازی دیوارهای سطح شهر از تبلیغات نامناسب و رنگ آمیزی در جهت زیبا سازی آن 

 

عملکرد واحد حقوقی-۱۳۹۳/۱۱/۴

عملکرد واحد حقوقی

-          ایجاد بایگانی و تشکیل پرونده های مربوط به واحد حقوقی بصورت مجزا شامل پروندهای محاکم ؛ مکاتبات شورای اسلامی ، صورتجلسات حقوقی ، قوانین و آئین نامه ها و بخش نامه های حقوقی

-          پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری اشخاص علیه شهرداری

-          پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری شهرداری علیه اشخاص

-          شرکت در جلسات شورای حل اختلاف

-          پیگیری و وصول چک های برگشتی و سفته

-          تنظیم و کنترل قرارداد و صورت جلسه توافق فی ما بین شهرداری و اشخاص حقیقی و حقوقی

-          پیگیری جهت اجرای احکام دادگستری

-          پیگیری و اجرای احکام کمیسیون ماده صد شهرداری

-          پیگیری و اجرای احکام کمیسیون بند 20 ماده 55 شهرداری

-          پیگیری و اجرای احکام غرفه های متخلف بازارچه موقت شهرداری

 

عملکرد واحد اداری-۱۳۹۳/۱۱/۴

عملکرد واحد اداری

-          صدور احکام کارگزینی کارمندی و کارگری در نیمه اول سال 93 به تعداد 112 مورد

-          صدور برگ مرخصی ساعتی و روزانه

-          صدور برگ ماموریت کارمندی و کارگری

-          پیگیری و تشکیل پرونده جهت ارتقاء گروه کارکنان به تعداد 17 مورد

-          نظارت در تامین احتیاجات شهرداری از لحاظ مسائل و لوازم اداری

-          نظارت مستمر بر نحوه حضور و غیاب کارکنان و دادن تذکرات لازم در راستای ضوابط

-          نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های استخدامی

-          همکاری با شورای کار و کارگری در خصوص مسائل و مشکلات کارگران

-          تجلیل از زنان شاغل در اداره به مناسبت روز زن

-          برگزاری مراسم تجلیل از جانبازان شاغل در شهرداری به مناسبت روز جانباز

-          صدور و پیگیری احکام بازنشستگان کارگری و کارمندی

-          صدور حکم انتقال برای یک نفر از کارگران

-          ثبت نامه های رسیده و ارسالی و بایگانی نامه ها بصورت مستمر 13400 مورد

-          پیگیری و برگزاری جلسات شورای اداری

-          پیگیری نامه های رسیده و ارسالی از طریق دوایر شهرداری

-          شرکت در کلاسهای آموزشی که از طریق واحد پژوهش و آموزش دفتر امور شهری و شوراها برگزار می گردد

-          پیگیری امورات رفاهی پرسنل شهرداری ( شنا و والیبال )

-          پیگیری و صدور احکام قرارداد کار معین برای 30 نفر از نیروهای شرکتی تبدیل وضع یافته به قرارداد بر اساس دستورالعمل هیئت محترم وزیران

-          برگزاری تجلیل از نیروهای آتش نشانی به مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی

-          برگزاری زیارت عاشورا هر هفته روز پنج شنبه

عملکرد واحد روابط عمومی-۱۳۹۳/۱۱/۴

عملکرد واحد روابط عمومی
 
  -          تهیه و توزیع دفترچه و نقشه راهنمای مسافران

-          خوش آمد گویی به مسافران نوروزی در سال 93 بهمراه فرماندار ، شهردار محترم و اعضای شورای شهر

-          دیدار از خانواده های تحت حمایت بهزیستی بهمراهی فرماندار ، شهردار محترم و اعضای شورای شهر

-          نصب بنر در سطح شهر بمناسبت عید نوروز و دهه دوم ایام فاطمیه

-          توزیع کیسه زباله و دفترچه نوروزی و نقشه به  مسافران در روز 13 آبان و روز طبیعت

-          تهیه لوح تقدیر به مناسبت روز زن به همکاران زن در شهرداری

-          ارسال پیامک جهت مناسبتهای مذهبی و ملی

-          تهیه لوح تقدیر به مناسبت روز کارگر به همکاران کارگر

-          نصب بنر در سطح شهر به مناسبت هفته معلم

-          دیدار از خانواده های معظم شهدا به همراهی فرماندار ، شهردار محترم و اعضای شورای شهر

-          نصب بنر و پرچم در سطح شهر به مناسبت فتح خرمشهر و ارسال پیامک

-          نصب بنر و پرچم در سطح شهر بمناسبت ارتحال امام خمینی

-          نصب بنر و پرچم در سطح شهر به مناسبت روز سربازان گمنام

-          برپایی ایستگاه صلواتی بمناسبت میلاد با سعادت امام زمان ( عج )

-          نصب بنراداره اطلاعات 113 در سطح شهر

-          نصب بنر مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی در ورودی شهر

-          نصب بنر و پرچم در سطح شهر بمناسبت هفته دولت

-          نصب بنر و پرچم در پارکها و مکانهای عمومی جهت امر به معروف و نهی از منکر

-          نصب بنر و پرچم در پارکها و مکانهای عمومی جهت پاکیزه نگه داشتن آب و محیط زیست

-          نصب بنر و پرچم ماه مبارک رمضان در سطح شهر

-          نصب بنر و پرچم بمناسبت شهادت امیرالمومنین و شب قدر و ارسال پیامک

-          نصب بنر و پرچم و شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس

-          تهیه کلیپ جهت شرکت در جلسه ایثارگران و جانبازان در سالن اجتماعات شهرداری

-          تجلیل از خبرنگاران در سالن اجتماعات شهرداری

-          نصب بنر و پرچم و شرکت در مراسم عزاداری امام جعفر صادق ( ع )

-          نصب بنر و پرچم به مناسبت هفته دفاع مقدس

-          تهیه لوح تقدیر به مناسبت 7 مهر و روز آتش نشانی و ایمنی

-          تقدیر از نیروی انتظامی و شرکت در مراسم صبحگاهی بهمراهی فرماندار ، شهردار محترم و اعضای شورای شهر

-          نصب بنر و پرچم در سطح شهر به مناسبت عید قربان و عید غدیر و ارسال پیامک

-          نصب بنر و پرچم در سطح شهر به مناسبت ایام سوگواری سالار شهیدان امام حسین (ع ) و ماه محرم

-          عکس گرفتن و مصور کردن پروژه های آسفالت و خدمات شهری و عمران

-          شرکت در مراسم زیارت عاشورا در روزهای پنج شنبه هر هفته

 

عملکرد واحد انفورماتیک-۱۳۹۳/۱۱/۴

عملکرد واحد انفورماتیک

-  راه اندازی شبکه دامین شهرداری

-  راه اندازی اتوماسیون اداری بصورت (local , web )  

-  راه اندازی وب سایت شهرداری و امکان خدمات الکترونیکی از طریق آن

 - مجهز نمودن واحدهای مختلف شهرداری به نرم افزار مربوط به آن واحد و خارج نمودن عملیات مالی از حالت دستی و محاسبه توسط نرم افزار

- مجهز نمودن واحد شهرسازی به نرم افزار GIS , GPS و استفاده در طرح جامع شهری

- نماینده انفورماتیک  شهرداری در بیمه سلامت کارکنان - رابط شهرداری با سازمان شهرداری ها در خصوص بودجه از طریق  پورتال سازمان

 - راه اندازی بانک شهرداری جهت رفاه حال شهروندان جهت پرداخت عوارض شهرداری

- راه اندازی سیستم کنترل حضور و غیاب کارکنان در واحد اداری

- تعمیر و نگهداری شبکه ؛ سخت افزار و نرم افزارهای نامبرده

پروژه در دست اقدام : طرح یکپارچه شهری و شهرسازی

 

عملکرد واحد تاکسیرانی-۱۳۹۳/۱۱/۴

عملکرد واحد تاکسیرانی

-          صدور پروانه کمک تاکسیرانی

-          تشکیل کمیته انضباطی

-          نظارت برعملکرد تاکسیرانی در سطح شهر بصورت شیفت صبح و عصر

-          ساماندهی مسافربرهای شخصی درون شهری و حومه با نصب کد شناسایی

-          حضور مستمر مامورین و بازرسین در امور تاکسیرانی و حضور و غیاب تاکسیهای سطح شهر

-          ساماندهی وانت بارها و صدور پروانه وانت بار

-          نصب علائم ترافیکی در سطح شهر و محله های لاهو ، حسنکیف ،ولبال و مکاء و رودبارک

عملکرد واحد آتش نشانی-۱۳۹۳/۱۱/۴

عملکرد واحد آتش نشانی
 
  -          تجهیز واحد آتش نشانی به ابزارآلات و امکانات مورد نیاز جهت اجرای عملیات

-          آموزش اطفاء حریق و کمک های اولیه به دانش آموزان و کارمندان ادارات

-          اطفاء حریق 39 مورد گزارش آتش سوزی ساختمانی و منازل مسکونی و اطفاء حریق وسایل نقلیه و منابع طیبعی و جنگلها

-          برگزاری مانور بزرگ 7 مهر به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی با کلیه تجهیزات و امکانات با حضور پرسنل در سطح شهر

 

عملکرد واحد پسماند-۱۳۹۳/۱۱/۴

عملکرد واحد پسماند
 
-          مدیریت و آموزش شهروندان و خانواده های محلات رودبارک ، مجل ، اجابیت ، مکاء و ولبال ، حسنکیف و آموزش چهره به چهره

-          مدیریت در جمع آوری زمان بندی شده زباله های خشک در محلات آموزش دیده

عملکرد واحد فضای سبز-۱۳۹۳/۱۱/۴

عملکرد واحد فضای سبز
  

  -          طراحی ، اجرا و احداث و نگهداری فضای سبز

-          تهیه قلمه گل ها و درختچه های تزیینی 1000 بوته

-          ایجاد فضای سبز در ورودی بلوار از پمپ بنزین تا ساختمان خداداد 500 متر

-          کاشت و هرس انواع بوته و درختچه در بلوار و پارک

-          سمپاشی درختان سطح شهر طی دو مرحله

-          چمن زنی و هرس گلها و درختچه ها در طول سال

-          وجین و جمع آوری علف های هرز و پا بیل زدن در طول سال

 

عملکرد واحد نوسازی-۱۳۹۳/۱۱/۴

1116 فقره

پرونده های محاسبه شده و ضبط مدارک

1116 فقره

صدور مفاصا حساب

--

مکاتبات اداری

--

تغییرات قیمت در کامپیوتر

3200 فقره

توزیع فیش

عملکرد کمیسیون بند 20 ماده 55-۱۳۹۳/۱۱/۴

 

35 مورد

تعداد شکایات واصله

21 مورد

تعداد نظریه های کارشناسی

21 مورد

تعداد احکام صادره کمیسون

4 مورد

تعداد آرای اجرا شده

5 مورد

تعداد جلسات برگزار شده

عملکرد واحد نقلیه-۱۳۹۳/۱۱/۴

 

مورد

عنوان

17

مکانیکی

14

مکانیکی ماشین های راه سازی

1

نقاشی ماشین

270

تعویض روغن

10

باطری سازی

16

مکانیکی ماشین های سنگین

6

صافکاری ماشین ها

150

آپاراتی

1 دستگاه

خرید ماشین زباله

1 دستگاه

خرید ماشین سیک

عملکرد واحد سد معبر و اجراییات-۱۳۹۳/۱۱/۴

عملکرد واحد سد معبر و اجراییات

-          جمع آوری و ساماندهی تابلوهای سد معبر در سطح شهر

-          جمع آوری و ساماندهی دستفروشان و کسبه های سرگردان در سطح شهر

-          اخطار به کسبه های سطح شهر جهت ساماندهی موانع موجود

-          پلمپ واحد های متخلف و اجرای اجرائیه واحد حقوقی شهرداری

-          جلوگیری از حفاری های غیر مجاز در سطح شهر

معرفی شهردار

 

 

نجم الدین پورعلی

 

شهردار کلاردشت