به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاردشت :

◀مراسم افتتاح از نمایشگاه گل و گیاه کلاردشت که با استقبال مردم روبرو شد حکایت از آن دارد که شهروندان به عملکرد مثبت و سازنده شورای شهر و شهردار محترم کلاردشت احترام گذاشته و با خرسندی و رضایت مندی ضمن حضور در مراسم و تقدیر و تشکر از مسئولین و خرید گل به استقبال نوروز ۹۸ می روند .
اما آنچه در این مراسم حائز اهمیت بوده این است که ریاست شورای شهر   جناب آقای سید اصغر نوراشرف الدین اقدام به ارائه گزارش و عملکرد نمود و شورای پنجم را برنامه محور و هدف گرا نامید و اظهار داشت که کتابچه برنامه پنج ساله راهبردی و عملیاتی شهرداری کلاردشت که بر اساس یک تیم مطالعاتی دانشگاهی بومي انجام پذیرفته است و از پائیز ۹۶ تدوین و فعالیت خود را آغاز نموده است  یکی از ثمره های آن در نمایشگاه گل که درآمد پایدار به لحاظ گردشگری و جذب آن و درآمد مالی پایدار میباشد نمایان شد .

از دیگر نکات قابل توجه درخواست رئيس شورا از استاندار محترم مبنی بر توجه بیشتر به غرب مازندران خاصه کلاردشت در خصوص ایجاد شرایط توسعه و انجام زیرساختها بود،و با عنايت به تهيه طرح وپيگيري شوراي شهر درخصوص شهرستان ويژه گردشگری كلاردشت كه مقرربودبا حضور آقای دکتر مونسان حل و فصل گردد اقدامات و حمايت مجدانه مسولين استاني را خواستارشدودر این خصوص از نماینده محترم جناب آقای دکتر احمدی نیز صمیمانه مدد خواسته شد.
حال با توجه به موضوعات فوق بنظر میرسد برنامه های بعدی شورای شهر ؛ عملکرد مثبت آن در مسیر ترقی و توسعه باشد و همچنین نظافت و زیبا سازی شهر در اولویت کاری قبل عید نوروز باشد تا شهروندان از انتخاب خود شاد و خرسند باشند .

 

معرفی شهردار

 

 

حکمت ویسی

سرپرست شهرداری کلاردشت