سرما و برف شدید زمستانی هم  نتوانست در  تلاش و خدمت  شهرداری کلاردشت وقفه ای بیاندازد‼

◀عملیات برف روبی، نمک پاشی و شستشوی پیاده روها توسط پرسنل زحمت کش شهرداری کلاردشت، ستاد بحران و نیروهای آماده باش دایره آتشنشانی

روابط عمومی شورای شهر و شهرداری کلاردشت طی صدور اطلاعیه ای از تمامی شهروندان تقاضا کرد تا نهایت همکاری با پرسنل ستاد زمستانی را داشته و از پارک نمودن خودروها و مسدود کردن معابر اصلی و فرعی ها خودداری کنند تا عوامل ستاد بتوانند خدمات دهی قابل قبولی را ارائه نمایند.

معرفی شهردار

 

 

حکمت ویسی

سرپرست شهرداری کلاردشت