به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرکلاردشت :

عملیات نمک پاشی سطح شهر ،معابراصلی وفرعی توسط پرسنل خستگی ناپذیر ستاد بحران زمستانی شهرداری کلاردشت

خدمات دهی ستاد بحران شهرداری کلاردشت به روستا های دوردست حدفاصل روستای پیشنبور به پیمبور در پاکسازی و برف روبی این معابر ،

لازم به ذکر است بعدازپاکسازی وبرف روبی  معابراصلی شهر ستادزمستانی شهرداری کلاردشت  اقدام به خدمات دهی و بازگشایی راههای روستایی دور ونزدیک نمود .

معرفی شهردار

 

 

حکمت ویسی

سرپرست شهرداری کلاردشت