به گزارش روابط عمومی شهردلری و شورای اسلامی شهرکلاردشت :

مهندس پورعلی شهردارکلاردشت ازپروژه زیرسازی وآماده سازی حاشیه خیابان محدوده باشگاه ورزشی شهدای لاهو بسمت تی شین واجرای پروژه توسط پرسنل خستگی ناپذیرواحد عمران شهرداری  و همچنین از پروژه کاشت نهال درحاشیه جاده بلوارشهید دلفان آذری جهت زیبا سازی مبلمان شهری بازدید بعمل آورد .

معرفی شهردار

 

 

حکمت ویسی

سرپرست شهرداری کلاردشت