پروژه مخروط ریزی و تسطیح ورودی شهر

 

پروژه مخروط ریزی و تسطیح ورودی شهر

 

پروژه لایروبی سردآبرود

 

پروژه لایروبی سردآبرود

 

پروژه های در دست اجرا ( دائما در حال بروز رسانی )

 

1.پروژه آسفالت سطح شهر

 

 

2. پروژه دیوارحائل سنگی محور عباس آباد

 

3. پروژه نصب پازل سنگی و لوازم ورزشی در خیابان امام خمینی

 

پروژه گلخانه مکانیزه شهرداری وشهربازیمعرفی شهردار

 

 

دکتر مسعود میارنعیمی

 شهردار کلاردشت