تاریخچه شهرداری کلاردشت

 

شهرداری کلاردشت  در سال ۱۳33 تأسيس شد . در اين رهگذر شهردارانی كه از سال ۱۳۵۷ بعد از پيروزی انقلاب اسلامی متصدی شهرداری بوده اند بالغ بر ۱0 تن بوده و مساحت ساختمان اداری 700 مترمربع می باشد كه خود شهرداری مالك آن بوده و در مسير خيابان امام خمینی و در ضلع شمالی میدان معلم  بنا شده است . از نقطه نظر موقعيت مكانی تقريباً در مركز شهر واقع شده است  .

 

معرفی شهرداری

 

شهرداريها سازمانهای عمومی غير دولتی هستند كه در گذشته های دور به نام بلديه تأسيس گرديد و شروع به فعاليت كرد كه تحت نظارت شورای اسلامی شهر ها سرپرستی و اداره می شوند .

شهرداريها دارای وظايف قانونی خاص اند آخرين قانونی كه در آن راجع به جايگاه قانونی شهرداريها مطالبی ذكر شد قانون فهرست نهادهای عمومی غير دولتی مصوب سال۱۳۷۳ است

درآمدهای شهرداری از طريق وصول عوارض های مختلف - صدور پروانه ساختمانی - نوسازی كه اغلب درآمدهای شهرداری از راه وصول عوارض و فروش خدمات تأمين می‌گردد . در واقع شهرداری بودجه عمومی دولتی ندارد .

 

 

معرفی شهردار

 

 

دکتر مسعود میارنعیمی

 شهردار کلاردشت