معرفی شهردار

 

 

دکتر مسعود میارنعیمی

 شهردار کلاردشت