اتمام اجرای عملیات روکش آسفالت خیابان اصلی بازار حسن کیف حدفاصل خیابان مدرس تا حمام شهرداری

دکتر مسعود میار نعیمی شهردار کلاردشت:
عملیات اجرای روکش آسفالت خیابان اصلی بازار حسن کیف امشب با اعمال محدودیت های ترافیکی در حدفاصل خیابان مدرس تا حمام شهرداری به اتمام رسید.

معرفی شهردار

 

 

دکتر مسعود میارنعیمی

 شهردار کلاردشت