در مورخه سیزدهم خرداد ماه ساعت بیست و پانزده دقیقه طی تماس تلفنی احدی از شهروندان مبنی بر سقوط شخصی در چاهی به عمق ۱۲متر سریعاً تیمی در قالب امداد و نجات به محل حادثه اعزام و پس از بر پایی سه پایه چاه و با استفاده از جلیقه نجات توانستند مصدوم را از ته چاه بیرون آورده و تحویل اورژانس نمایند.

جهانگیری از کلیه شهروندان‌ درخواست کرد تا به محض ورود به محوطه ایی نا آشنا، از راه عبور و مرور اطمینان کامل حاصل فرمایید.

معرفی شهردار

 

 

دکتر مسعود میارنعیمی

 شهردار کلاردشت