اتمام عملیات آسفالت رینگ ۱۶متری نهالستان.

🖋دکتر مسعود میار نعیمی شهردار کلاردشت بیان داشت:

 

عملیات آسفالت رینگ ۱۶ متری نهالستان که یکی از مهمترین اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر دوره ششم در راستای کاهش بار ترافیکی و ایمنی تردد بوده به اتمام رسیده است.

معرفی شهردار

 

 

دکتر مسعود میارنعیمی

 شهردار کلاردشت