بازدید میدانی ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر کلاردشت از اجرای عملیات زیر سازی و تسطیح زمین ورزشی شهرداری جهت احداث زمین فوتبال.

 

 

معرفی شهردار

 

 

دکتر مسعود میارنعیمی

 شهردار کلاردشت