خدمت، تحول، رضایت

 

نهضت آسفالت معابر و پیاده رو سازی های سطح شهر یکی از مهم ترین مسائل شهر و از رویکردهای اصلی اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری کلاردشت می باشد.

️دکتر مسعود میار نعیمی شهردار کلاردشت بیان داشت: درنظر داریم روکش آسفالت خیابان ها و کوچه های سطح شهر طبق الویت بندی در ارتقای حقوق شهروندی و به منظور بهبود معابر جهت عبور و مرور ایمن و آسان شهروندان و وسایل نقلیه انجام میگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی شهردار

 

 

دکتر مسعود میارنعیمی

 شهردار کلاردشت