نهضت آسفالت معابر و پیاده رو سازی های سطح شهر یکی از مهم ترین مسائل شهر و از رویکردهای اصلی اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری کلاردشت می باشد.

️دکتر مسعود میار نعیمی شهردار کلاردشت بیان داشت:

در نظر داریم روکش آسفالت خیابان ها و کوچه های سطح شهر طبق الویت بندی در ارتقای حقوق شهروندی و به منظور بهبود معابر جهت عبور و مرور ایمن و آسان شهروندان و وسایل نقلیه انجام میگردد. در اغلب معابر به دلیل وضعیت نامناسب زیر سازی ها و به منظور افزایش عمر آسفالت، ابتدا باید تمامی راهها عملیات زیر سازی و بیس ریزی صورت گرفته و پس انجام آزمایشات مختلف اقدام به آسفالت شود که این امر صبر و تحمل شهروندان فهیم کلاردشت را می طلبد.

 

معرفی شهردار

 

 

دکتر مسعود میارنعیمی

 شهردار کلاردشت