شهردار کلاردشت اظهار داشت " امروزه یکی از ارکان فضاهای شهری ، فضای سبز است که تاثیر بسزایی در کیفیت منظر شهری بجای می‌گذارد،
در راستای ارتقای کیفیت منظر شهری ، ایجاد فضای سبز شهری ، ایجاد شور و نشاط اجتماعی و همچنین ایجاد انگیزه و روحیه قوی بین شهروندان می باشد.

⭕️ واحد فضای سبز شهردار کلاردشت در ادامه زیباسازی و منظر شهری اقدام به ادامه کاشت گل و گیاه در سطح شهر، پارکها و شهربازی نمود

 

 

معرفی شهردار

 

 

دکتر مسعود میارنعیمی

 شهردار کلاردشت