به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرکلاردشت :

سامانه ۱۳۷ صدای شهروند در شهرداری کلاردشت راه اندازی شد .

سامانه 137 بطورشبانه روزی درخدمت شهروندان کلاردشت جهت رفع مشکلات دراسرع وقت می باشد .

شهروندان عزیز می توانند با انتقادات سازنده خود ما را در پیشرفت و آبادانی شهرمان یاری کنند  .