به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاردشت :

مهندس پورعلی شهردار کلاردشت از مراحل ساخت و آماده سازی آبشار مصنوعی واقع در محل رودبارک  بازدید بعمل آورد .

معرفی شهردار

 

 

نجم الدین پورعلی

 

شهردار کلاردشت