به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاردشت :

جلسه مشترک نیروهای واحد خدمات شهری با شهردار کلاردشت در راستای ضرورت آموزش و رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی کار در دفتر شهردار تشکیل گردید .
در این جلسه ابتدا مهندس پورعلی شهردار کلاردشت ضمن تقدیر و تشکر از زحمات پرسنل و کارگران واحد خدمات شهری در خصوص ارزش و اهمیت خدمت رسانی به شهروندان، رعایت موارد بهداشتی و ایمنی و حفظ ادب واحترام متقابل نکاتی را یادآورشد ، و درخصوص مسائل کاری و نظم و انضباط و حفظ و نگهداری از وسایل و اموال عمومی مطالبی بیان نمودند .

معرفی شهردار

 

 

نجم الدین پورعلی

 

شهردار کلاردشت