به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاردشت :

مهندس پورعلی شهردارکلاردشت به همراه اعضای شورای اسلامی شهر و مسئول اموربانوان از نمایشگاه تزئینات داخلی ساختمان و صنایع دستی در خانه روستایی شکرکوه بازدید بعمل آوردند و با اعضای بانوان شاغل و دهیار این روستا دیدار کردند .

معرفی شهردار

 

 

نجم الدین پورعلی

 

شهردار کلاردشت