به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهرکلاردشت :

مهندس پورعلی شهردار کلاردشت از بازارچه بعثت و اجرا و احداث کانال و کانیوو جهت هدایت آبهای سطحی بازدید بعمل آورد .

معرفی شهردار

 

 

نجم الدین پورعلی

 

شهردار کلاردشت