به گزارش روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاردشت :

صبح روز شنبه مورخ 97/2/9  همزمان با نهم اردیبهشت ماه و روز شوراها مهندس پورعلی شهردار کلاردشت به همراه مهندس ایوب صالحی فرماندار شهرستان ضمن حضور در شورای اسلامی شهر این روز را به نمایندگان مردم تبریک گفت.

معرفی شهردار

 

 

نجم الدین پورعلی

 

شهردار کلاردشت