‍ به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرکلاردشت :
کاروان کاروتلاش به منطقه حسنکیف وخیابان سردارجنگل رسید
?طرح تعریض خیابان سردارجنگل بعدازظهر روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۰۶ با همکاری شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر و همچنین همکاری صمیمانه خانواده محترم ملامحمدی به مرحله اجرادرآمد?
امیداست این تعامل ،مشارکت وهمیاری همچنان ادامه داشته باشدتاشاهدپیشرفت روزافزون وکلاردشتی آبادراداشته باشیم?

 و همچنین كاروان_تعريض_به_لاهو رسيد.?

 طرح تعریض خیابان شهید سلطانی لاهو توسط شهرداری و اعضای محترم وپيگيرشورای اسلامی شهر و با همکاری مهندس ناصر شهیدی (مالك ملك )و خانواده محترمشان به اجرادرآمد .