به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاردشت :

صبح امروز مهندس پورعلی شهردارکلادشت به همراه جناب صالحی فرماندار،اعضای شورای شهرو مدیرامورآب منطقه ای نوشهر،چالوس وکلاردشت ازحاشیه رودخانه سردآبروددرراستای حفظ وحراست ازمنابع آب ورعایت حریم کیفی رودخانه سردآبرود بازدید نمودند و در ادامه نیز از پروژه های دردست اقدام شهرداری ازقبیل( زیپ لاین،پل معلق،شهربازی ،تله کابین) بازدید بعمل آوردند .

معرفی شهردار

 

 

نجم الدین پورعلی

 

شهردار کلاردشت