به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاردشت
صبح امروز چهارشنبه مورخ 97/1/15 عملیات ادامه بازگشایی محور۲۴متری لاهوبا هدف صیانت از حقوق شهروندان ، بهبود کیفیت تردد ، تسهیل در عبور و مرور و ارتقای منظر شهری انجام گرفت .
با اجرای این پروژه محورلاهوبسمت رودبارک بازگشایی می گردد و عملیات اجرایی آن شامل تسطیح ، بیس ریزی و کاشت درخت و اجرای مبلمان شهری متناسب با موقعیت پروژه می باشد .
در حاشیه این پروژه ، مهندس پورعلی شهردار کلاردشت در خصوص ادامه نهضت تعریض و تسطیح خیابانها و کوچه های سطح شهر گفت : هدف ما از این بازگشایی ، صیانت از حقوق شهروندی است و از آنجایی که تامین امنیت شهروندان در هنگام عبور و مرور یکی از اهداف ما می باشد در راستای صیانت از حقوق شهروندی و کاهش بار ترافیکی در شهر تلاش خواهیم کرد ، به همین دلیل تعریض و عقب نشینی وبازگشایی خیابان ها و کوچه ها از جمله فعالیت های مستمر در دستور کار شهرداری کلاردشت می باشد .

معرفی شهردار

 

 

نجم الدین پورعلی

 

شهردار کلاردشت