پخش نایلون زباله وبسته های فرهنگی بمناسبت ۱۳فروردین وروزانس باطبیعت توسط شهرداری کلاردشت 

معرفی شهردار

 

 

نجم الدین پورعلی

 

شهردار کلاردشت