بازدیدمیدانی اعضای شورای اسلامی شهروسرپرست شهرداری ازمحله حسنکیف وبازگشایی رینگ۱۲ متری خیابان فلسطین به سمت خیابان فرهنگیان باهمکاری جمعی ازاهالی محترم حسنکیف وهیئت امنای محله حسنکیف

معرفی شهردار

 

 

نجم الدین پورعلی

 

شهردار کلاردشت