بازدیدازپروژه آسفالت محله ولبال باحضور شعبان سنایی و نایب رییس شورای شهرومسئولین شهرداری در کوچه برگی رنگین (باشگاه ولبال)

معرفی شهردار

 

 

نجم الدین پورعلی

 

شهردار کلاردشت