طی مراسمی با حضور مهندس تونی شهردار ،مهندس بهروز نمدسو رییس شورای اسلامی شهر ،وحید مسلمی رییس شورای شهرستان و اعضای شورای اسلامی شهر و رانندگان تاکسی شهری به همراه خانواده هایشان در ضیافت شام از انها تقدیر به عمل امد.

بهروز نمدسو در این مراسم ضمن تقدیر از ناوگان تکسیرانی کلاردشت گفت :ازهمه رانندگاه و خانواده هایشان تشکر میکنم که در این محفل دوستانه و خانوادگی تشریف اوردند واز زحمات شبانه روزی همه بزرگواران تقدیر میکنم چرا که اگر تلاش این رانندگان حتی اگر یک روز نباشدحمل و نقل در شهر مختل خواهد شد.

شما رانندگان مورد امین مردم هستید و با اقشار مختلف مردم سره کاردارید و از مشکلات مردم بیشتر باخبریدوشما جزء خانواده شهرداری و شورا هستید و ما خود از کمی و کاستی های موجود در شهر با خبریم وتلاش میکنیم تا بتوانیم با کمک همه بزرگواران و شهردار این مشکلات را مرتفع کنیم.

نمدسو در مورد تعداد تاکسی در شهر اظهار داشت : در ناوگان حمل و نقل شهری 68 تاکسی که 20 نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند 12 تاکسی در سال 95 به این ناوگان اضافه و 5 تاکسی تعویض شد.

مهندس تونی شهردار کلاردشت در این جلسه ضمن تقدیر از این خانواده ها از همکاری شورا تشکر کرد و بیان نمود:

 ناوگان حمل ونقل در کشور ما ایران نشان دادند که همیشه ودر تمام مراحل و کارهای کشور نقش بزرگ و تاثیر گذار داشتند خصوصا در 8 سال دفاع مقدس از جان و مالشان مایع گذاشتند .

تونی در ادامه در مورد مشکلات تاکسیرانی کلاردشت گفت : من خودم در حدود تقریبا دوسال بازرس تاکسیرانی شهرداری نور مشغول فعالیت بوده امم و از نزدیک با این مشکلات اشنا میباشم و ما همه تلاش خود و شورا رادر حل این مشکلات در چهارچوب قانون خواهیم نمود تا ان چرا که در شان شما بزرگواران هست به ان برسیم وما شما رانندگان را از بدنه شهرداری  میدانیم و در کنار شما خواهیم بود

وی در ادامه بیان کرد: شهر کلاردشت از نظر اعلائم ترافیکی یکی از فقیر ترین شهرها بودیم و تا به حال مبلغ 150 میلیون این اعلائم را در شهر نصب نمودیم وتاحد زیادی در روند تسریع ترافیک کمک شده است و با تلاش شهرداری و شورااین اعلائم تا ماهای اینده تکمیل خواهد شدو این امر برای شهروندان و مسافران برای دستیابی به مسیر اسانتر میشود.

یکی دیگراز مشکلات رانندگان که این عزیزان باید باسه صدر با ان برخورد کنند وجود اقشار مختلف مردم در سطح شهر و جابجایی انان میباشد که خوش رفتاری و احترام به انان باعث اعتماد و کاردرست مشود وخاطره خوب برای مسافران و گردشگران ثبت خواهند نمودو این از نظر اقتصادی هم برایشان مفید میباشد اگر رانندگان درست و با خوش رویی با مسافران برخورد کنند این نشانه فرهنگ انان و شهر میباشد چون رانندگان تاکسی پیشانی فرهنگ شهر میباشند .

شهردار کلاردشت درمورد هزینه سنگین تاکسی در کلاردشت گفت : هزینه حمل ونقل و تاکسی در کلاردشت به  و مصرف بنزین بسیار بالا میباشد.CNGبه علت عدم سوخت

که در اینده نزدیک این جایگاه به بهربرداری خواهد رسیددر موردمرکز معاینه فنی در کلاردشت اظهار داشت : ما پیگیر این امر هستیم و متقاضی هم میباشد و حتی اگر اتحادیه تاکسی رانی تمایل به همکاری باشدما میتوانیم این مرکز را و انجام کارها را به انها واگزار کنیم تا تمام مراحل کارهای فنی را انجام دهند واز نماینده محترم میخواهیم که لایحه بیمه صنفی کارهای زیان اور رانندگان تاکسی را به مجلس ارائه دهند تا این رانندگان از این بیمه برخوردار شوند

مهندس تونی در پایان صحبت های خود از کسر 50 درصدی خدمات تاکسی رانی به شهرداری را توسط رانندگان خبر داد.

مسلمی رییس شورای شهرستان و عضو شورای اسلامی شهر گفت : از ابتکار شهردار جوان تقدیر میکنم چرا که مهندس تونی با تلاش خور و همدلی با شورا توانسته در استان هم زبان زد باشد

این حقیر مدت سه سال نماینده رانندگان بودم و از انجایی که رانندگان و این صنوف مستقیم با مردم سرو کار دارندو در ارتباط میباشند واین رانندگان با برخورد درست و احترام با مسافران باعث عزت و اعتبار برای شهرداری و شورا خواهند شد چرا که این عزیزان از بدنه شهرداری هستند و ما تلاش خواهیم نمود انچرا که در شان ناوگان حمل و نقل شهری میباشد برسیم چراکه رانندگان تاکسی شهری امین مردم میباشند و ما باید قدردان زحماتشان باشیم.

هویدا مدیرعامل اتحادیه تاکسیداران کلاردشت به عنوان نماینده رانندگان گفت : کسی که برای خانواده خود تلاش میکند به منزله جهاد میباشد وی در مورد برگزاری این محفل دوستانه که برای اولین بارانجام شده و یکی از ابتکارات شهردار بوده تقدیر کرد که با همکاری شورا توانسته این گردهمایی را انجام داده اند تا رانندگان بتوانند به طور مستقیم مشکلاتشان را اعلام نمایند

هویدا در مورد حضور رانندگان گفت : این رانندگان در تمام مراسمات مذهبی و سیاسی پابپای همه ادارات و همراه انان در این مراسمات حضور پر رنگ داشته اند . 

معرفی شهردار

 

 

نجم الدین پورعلی

 

شهردار کلاردشت