این جلسه درسالن کنفرانس شهرداری با حضور مهندس تونی شهردار و بهروز نمدسو رییس شورای اسلامی شهر و پرسنل شهرداری در اخرین روزهای ابانماه برگزار شد.                                                                                                                                 

مهندس تونی دراین جلسه درباره برگزاری همایش شهرداران در کلاردشت گفت :از تمام پرسنل شهرداری و شورا در ارتباط با میزبانی همایش شهرداران غرب استان تقدیر و تشکر میکنم که این کار برای اولین بار در شهرداری کلاردشت انجام شده است که ما همه در کنار هم توانسته ایم اعتماد مردم ،شهروندان و مسئولین استانی را جلب نموده که این میزبانی به کلاردشت داده شودو ماتوانسته ایم میزبانی خوب در این همایش باشیم و بازتاب و انعکاس خوبی در سطح استان داشته است و این امرانجام نمیشد مگر با همدلی ما شورا و همه پرسنل زحمت کش شهرداری و این مستلزم برنامریزی دقیق و تلاش همه این اورگان یعنی شهرداری بوده است چراکه نظر مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری مازندران مهندس فرهادعسکری و شهرداران به این بوده که در این مدت 8 ماهه شهرو نمای ان عوض شده و پیشرفتهای خوبی کرده است واین ارامش اداری و پیشرفت دلیل همدلی شما پرسنل و شورای و ما بوده است .

وی در ادامه بیان کرد : برای مثال انجام پروژه بزرگ بیش از 35هزارتن اسفالت در سطح حوزه شهری و رضایت شهروندان و مسئولین استانی را در پی داشته است واین نشان از تلاش مضاعف همه پرسنل و مجموعه شهرداری و شورا میباشد و کسی نمیتاند این کارهارا به تنهایی به اسم خود تمام کند چرا که همه در کنا هم و با همت و همدلی اینکار را انجام داده ایم.

در ادامه تونی در مورد برخورد و اخلاق مداری پرسنل بیان نمود : اساس کار شهرداری و شورا در این زمان کاری براساس شایسته سالاری و انجام درست مسئولیت محول شده میباشد پرسنل سعی کنند از حاشیه و جو سازی به دور باشند چرا که ما مانند یک خانواده در کنار هم میباشیم وباید به هم احترام بگذاریم تا در اینده خاطره خوب وخوشی از هم داشته باشیم وبا دوستی و همدلی بتوانیم به اهداف بزرگ شهرداری که داشتن شهری زیباو رضایت حداکثری و احترام به حقوق شهروندی است برسیم .

مهندس تونی در ادامه اظهار داشت : تفرقه و حاشیه باعث دروری پرسنل از هم و دلیل کند شدن کارهای شهرداری و شهر میشود واین خوشایند شهرداری نمیباشد که در مدت 8 ماه توانسته کارهای بزرگ و شایسته ای در سطح شهر انجام داده است چرا که ما در این مدت با احترام به قانون و مقررات درکار خود و عمل به ان گامهای مثبتی برای شهر برداریم وقانون برای هر مسئولی وظایفی معین نموده است پس با تلاش و مطالعه برای انجام وظایف خود تلاش کنیم و نسبت به هم گذشت و مهربانی بیشتری داشته باشیم.

بهروز نمدسو رییس شورای اسلامی شهر در این جلسه گفت : پرسنل با انرژی و دوستی و برادری در کنار هم کار کنید چرا که ما یک خانواده ایم وباید بهم احترام بگذاریم .

در این مجموعه مدرک خالی ملاک نیست بلکه تلاش و مسئولیت پذیری و انجام درست کارها ملاک است واین امر با همدلی و احترام متقابل انجام میشود .

وی درادامه اظهار داشت : قانومند فکر کنیم قانونمند رفتار کنیم و تمام حرفهای شهردار درست و متین میباشدچرا که خانواده ای موفق میباشد که همه به هم احترام نمایند و شهرداری هم مانند یک خانواده بزرگ می باشد چرا که نگاهای بیشتر از بیرون به این مجموعه و خانواده میباشد وانتظارات بیشتر از این خانواده میرود پس باید پرسنل تلاش بیشتر برای پیشرفت شهرداری نمایند و خود را مسئول کارهای محوله بدانند .

معرفی شهردار

 

 

نجم الدین پورعلی

 

شهردار کلاردشت