این همایش با حضور شهرداران غرب استان و حضور فرهاد عسکری مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استان و معاونت اب منطقه ای مهندس پاشا ودارایی مدیر عامل بیمه ایران در شهرداری کلاردشت جهت بررسی و بیان مشکلاتشان به میزبانی شهرداری کلاردشت انجام گرفت

عسکری در این هماشی ودر پاسخ به سوال خبر نگار مبنی برهدف از برگزاری این همایش گفت : ما در استان 58 شهرداری در مدیریت شهری خود داریم که جهت سهولت در رسیدگی به همه شهرداری ها به چهار قسمت تقسیم کردیم واین جلسه با محوریت و میزبانی کلاردشت برگزار شد که شهرداران بتوانند مشکلات شان را بیان و ما واستانداری تاجایی که امکان حل مشکل باشد کمک خواهیم کرد

وی در مورد شهرداری و شهر کلاردشت بیان کرد :شهرداری کلاردشت از سال 1333 تا به حال 11 شهردار داشته که میتوان به کارهای انجام شده در این 8 ماه که نشانه پیشرفت شهر ورضایت شهروندان دارد که برای نمونه انجام پروژه بیش از31 هزار تن اسفالت در سطح شهرکلاردشت دراستان و شهرستان انعکاس خوبی داشته است وبحق میتوان گفت مهندس تونی یکی از شهرداران خوب و پرتلاش در سطح استان میباشد و از شهردار کلاردشت تقدیر ویژه کرد

لازم بذکر است مهندس عسکری در دونوبت ابتدا قبل از جلسه از پروژه های انجام شده در سطح شهر و در نوبت دوم بعد از جلسه از پروژه اسفالت محله لاهو بازدید نمودند

 

مهندس تونی شهردار کلاردشت هدف از میزبانی همایش شهرداران را این گونه بیان کرد : که با برگزاری این همایش بتوانیم موقعیتی را فراهم کنیم تا شهرداران غرب براحتی بتوانند مستقیم مشکلاتشان را با مدیر کل بیان نمایندتا مورد بررسی قرار گیرد و راه کارهای مفید ارائه شود

وی در ادامه بیان کرد که : از مدیر کل شهری و شوراهای استانداری مهندس عسکری تقدیر و تشکر می نمایم چرا که میزبانی این برنامه را به کلاردشت دادند 

معرفی شهردار

 

 

نجم الدین پورعلی

 

شهردار کلاردشت