شهرداری کلاردشت درنظردارد بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر کلاردشت تعداد 4 دستگاه خودرو از قبیل  یکدستگاه پژو 405مدل 82 و یک دستگاه خاور 808 مدل 81 و دو دستگاه نیسان وانت مدل 69و81 و حدودا40 تن اهن الات از طریق مزایده حضوری به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید،محل بازدید در مکان ساختمان اتش نشانی میباشد .

لذا از متقاضیان دعوت بعمل میاید به صورت حضوری در روز چهارشنبه تاریخ 19/8 /95راس ساعت 12 حضور بهم رسانند.

سایر شرایط در اسنادمزایده درج شده است .

شایان ذکر است :شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

اسحق تونی شهردار کلاردشت.

معرفی شهردار

 

 

نجم الدین پورعلی

 

شهردار کلاردشت